در این صفحه نرم افزارهای مورد نیاز جهت تنظیمات، قرائت، صحت عملکرد و دیگر مواردی را که ممکن است مورد نیاز باشد جهت سهولت مشتریان محترم برای دانلود قرارداده ایم.


نرم افزار Ensuite

نرم افزار تنظیم و نگه داشت تجهیزات جدید شرکت Elster مانند فلومترهای سری Q.Sonic Plus، فلوکامپیوتر FC1، تصحیح کننده های سری EK200 و دیتالاگر سری DL200 و انرژی میتر Q1.

فایلهای زیر برای دانلود در بخش Ensuite موجود است:


نرم افزار Uniguard

نرم افزار بررسی و آزمایش صحت عملکرد در فلومترهای مدل  CheckSonic™, FlareSonic™, MicroSonic™, P.Sonic®, Q.Sonic® or TwinSonic™ gas flow meter.

در بخش Uniguard وارد زیر برای دانلود در دسترس است:

  • نرم افزار Uniguard
  • راهنمای نصب

نرم افزار Sonic Explorer

نرم افزار تنظیم و اطمینان از صحت عملکرد فلومترهای آلتراسونیک ساخت شرکت Elster خصوصا مدل Q.Sonic Series 6 (Plus) که در محیطی کاربر دوست به بررسی فلومتر مربوطه میپردازد.

در بخش Sonic Explorer موارد زیر برای دانلود موجود است:


نرم افزار M2000
نرم افزار تنظیم و نگه داشت فلوکامپیوتر FC2000 شرکت Elster

فایلهای زیر برای دانلود در بخش M2000 موجود است:


نرم افزار Uniform

نرم افزار تنظیم و اطمینان از صحت عملکرد فلومترهای آلتراسونیک ساخت شرکت Elster مدل Q.Sonic،Check sonic   که در محیطی کاربر دوست به بررسی فلومتر مربوطه میپردازد.

در بخش Uniformموارد زیر برای دانلود موجود است:


نرم افزار ProStation

نرم افزار تنظیم و نگه داشت آنالایزر Encal3000 شرکت Elster

فایلهای زیر برای دانلود در بخش RGC3000 موجود است:


نرم افزار Gas Work
نرم افزار تنظیم و نگه داشت دستگاههای سری Gas-net شرکت Elster

این دستگاهها کنترلر آنالایزرهای سری Encal3000 و Q1 میباشند.

فایلهای زیر برای دانلود در بخش RGC3000 موجود است:

فایلهای زیر برای دانلود در بخش Gas-Work موجود است:

  • نرم افزار Gas-work برای لاگ گیری و تنظیمات
  • راهنمای نصب و استفاده

نرم افزار U200-Toolbox

نرم افزار تنظیم و نگه داشت فلوکامپیوتر Uniflow-200 شرکت Process Control

فایلهای زیر برای دانلود در بخش U200-Toolbox موجود است:

فایلهای زیر برای دانلود در بخش Gas-Work موجود است:

  • نرم افزار U200-Toolbox برای لاگ گیری و تنظیمات
  • راهنمای استفاده از نرم افزار